อาหารที่เหมาะสมสำหรับลูกอายุ 4-6 ปี

หมวด: อาหารของคุณลูก เผยแพร่เมื่อ: 29 มกราคม 2558
 

วัยนี้ควรให้กินอาหารหลักวันละ 3 มื้อ แต่ละมื้อควรมีสารอาหารครบ 5 หมู่ สุก สะอาด  

อ่านเพิ่มเติม: อาหารที่เหมาะสมสำหรับลูกอายุ 4-6 ปี

อาหารที่เหมาะสมสำหรับลูกอายุ 6-18 ปี

หมวด: อาหารของคุณลูก เผยแพร่เมื่อ: 29 มกราคม 2558
 

      เด็กช่วง 6 - 18 ปี ควรให้กินอาหารหลักวันละ 3 มื้อ แต่ละมื้อ ควรมีสารอาหารครบ 5 หมู่ สุก สะอาด และถูกหลักอนามัย 

อ่านเพิ่มเติม: อาหารที่เหมาะสมสำหรับลูกอายุ 6-18 ปี

อาหารที่เหมาะสมสำหรับลูกวัย 12-24 เดือน

หมวด: อาหารของคุณลูก เผยแพร่เมื่อ: 29 มกราคม 2558
 

       วัยนี้ควรให้กินอาหารหลักวันละ 3 มื้อ แต่ละมื้อควรมีสารอาหารครบ 5 หมู่ รสธรรมชาติ สุก สะอาด แนะนำให้กินผลไม้สด

อ่านเพิ่มเติม: อาหารที่เหมาะสมสำหรับลูกวัย 12-24 เดือน

อาหารที่เหมาะสมสำหรับลูกอายุ 2-4 ปี

หมวด: อาหารของคุณลูก เผยแพร่เมื่อ: 29 มกราคม 2558

 เด็กวัยนี้ควรให้กินอาหารหลักวันละ 3 มื้อ แต่ละมื้อควรมีสารอาหารครบ 5 หมู่ รสธรรมชาติ สุก สะอาด ควรให้เด็กมีส่วนร่วมในการกินอาหารเอง

อ่านเพิ่มเติม: อาหารที่เหมาะสมสำหรับลูกอายุ 2-4 ปี

อาหารที่เหมาะสมสำหรับลูกในปีแรก

หมวด: อาหารของคุณลูก เผยแพร่เมื่อ: 29 มกราคม 2558

       เมื่อลูกหิว ทารกจะแสดงออกโดยการอ้าปากเพื่อจะกิน อาหารหลักของวัยนี้คือ "นม" นมแม่เป็นอาหารที่ดีที่สุดสำหรับทารก ทารกควรได้รับนมแม่อย่างเดียวยกเว้นมีข้อบ่งชี้ทางการแพทย์

อ่านเพิ่มเติม: อาหารที่เหมาะสมสำหรับลูกในปีแรก

สงวนลิขสิทธิ์ ตาม พ.ร.บ.ลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 โดย มหาวิทยาลัยขอนแก่น