นโยบายคุกกี้

เว็บไซต์มีการใช้งานคุกกี้ประเภทที่จำเป็น (Strictly necessary cookies) เพื่อให้เว็บ KhunLook ทำงานได้ถูกต้อง ทั้งนี้ท่านไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้ประเภทนี้ขณะที่ใช้งานเว็บ KhunLook โปรดกด "รับทราบ" เพื่อใช้งานแอปพลิเคชันต่อ

เข้าสู่ระบบ
เข้าสู่ระบบ | สมัครสมาชิก X

นโยบายคุกกี้เว็บแอปพลิเคชัน KhunLook คุณลูก

หมวด: เกี่ยวกับเรา เผยแพร่เมื่อ: 07 มิถุนายน 2565

KhunLook Web Application Cookie Policy

นโยบายคุกกี้เว็บแอปพลิเคชัน KhunLook คุณลูก

แอปพลิเคชัน KhunLook คุณลูก เป็นแอปพลิเคชันที่พัฒนาโดย คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ด้วยทุนสนับสนุนจาก สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) และ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
และมีบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับ กระทรวงสาธารณสุข

เราใช้คุกกี้อย่างไรบ้าง

คุกกี้ที่จำเป็น (Strictly necessary cookies): คุกกี้ประเภทนี้จำเป็นเพื่อให้แอปพลิเคชัน KhunLook ทำงานได้ถูกต้อง และทำให้ท่านสามารถเข้าใช้งาน แอปพลิเคชัน KhunLook ได้อย่างปลอดภัย เช่น การ login และยืนยันตัวตน ทั้งนี้ท่านไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้ประเภทนี้ขณะที่ใช้งานเว็บแอปพลิเคชัน KhunLook ได้

ติดต่อเรา

สามารถติดต่อสอบถามเกี่ยวกับนโยบายคุกกี้หรือการทำงานของแอปพลิเคชัน ได้ทางอีเมลที่ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
อัปเดตล่าสุด วันที่ 1 มิถุนายน 2565

 

สงวนลิขสิทธิ์ ตาม พ.ร.บ.ลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 โดย มหาวิทยาลัยขอนแก่น