นโยบายคุกกี้

เว็บไซต์มีการใช้งานคุกกี้ประเภทที่จำเป็น (Strictly necessary cookies) เพื่อให้เว็บ KhunLook ทำงานได้ถูกต้อง ทั้งนี้ท่านไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้ประเภทนี้ขณะที่ใช้งานเว็บ KhunLook โปรดกด "รับทราบ" เพื่อใช้งานแอปพลิเคชันต่อ

เข้าสู่ระบบ
เข้าสู่ระบบ | สมัครสมาชิก X

การตรวจคัดกรองลูกวัย 2 ปี -18 ปี

หมวด: ช่วงตรวจคัดกรอง เผยแพร่เมื่อ: 03 สิงหาคม 2560

 

2-6 ปี

เมื่ออายุ 2-4 ปี นอกจากการสัมภาษณ์ ตรวจร่างกายและประเมินสุขภาพกายและใจของลูกแล้ว ตามกำหนดการการดูแลสุขภาพ เด็กไทย ในที่ที่มีบุคลากรและเครื่องมือ แนะนำให้มีการตรวจคัดกรองพัฒนาการ 1 ครั้ง และตรวจคัดกรองความดันเลือด 1 ครั้ง
เมื่ออายุ 3-6 ปี นอกจากการสัมภาษณ์ ตรวจร่างกายและประเมินสุขภาพกายและใจของลูกแล้ว ตามกำหนดการการดูแลสุขภาพเด็กไทย แนะนำให้คัดกรองการได้ยินด้วยการสัมภาษณ์และเทคนิคอย่างง่าย 1 ครั้ง ตรวจคัดกรองพัฒนาการ 1 ครั้ง ตรวจคัดกรองความดันเลือด 1 ครั้ง ตรวจคัดกรองภาวะโลหิตจาง 1 ครั้ง และตรวจวัดสายตา 1 ครั้ง


6-10 ปี

เมื่ออายุ 8-10 ปี นอกจากการสัมภาษณ์ ตรวจร่างกายและประเมินสุขภาพกายและใจของลูกแล้ว ตามกำหนดการการดูแลสุขภาพเด็กไทย ในที่ที่มีบุคลากรและเครื่องมือแนะนำว่าลูกควรได้รับการตรวจคัดกรองความดันเลือด และตรวจวัดสายตาด้วยค่ะ


11-18 ปี

เมื่ออายุ 11-14 ปี นอกจากการสัมภาษณ์ ตรวจร่างกายและประเมินสุขภาพกายและใจของลูกแล้ว ตามกำหนดการการดูแลสุขภาพเด็กไทย แนะนำให้คัดกรองการได้ยินด้วยการสัมภาษณ์และเทคนิคอย่างง่าย 1 ครั้งและตรวจวัดสายตา 1 ครั้ง
ในเด็กหญิงแนะนำให้ได้รับการตรวจคัดกรองภาวะโลหิตจาง 1 ครั้งเมื่ออายุ 11-18 ปี
เมื่ออายุ 15-18 ปี นอกจากการสัมภาษณ์ ตรวจร่างกายและประเมินสุขภาพกายและใจของลูกแล้ว ตามกำหนดการการดูแลสุขภาพเด็กไทย แนะนำให้คัดกรองการได้ยินด้วยการสัมภาษณ์และเทคนิคอย่างง่าย 1 ครั้งและตรวจวัดสายตา 1 ครั้ง


หมายเหตุ : ท่านสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและปรึกษาแพทย์และบุคลากรทางสาธารณสุขได้

    


การคัดกรองตามวัย 2-18ปี เรียบเรียงโดย : พญ.รสวันต์ อารีมิตร นพ.ชาญยุทธ์ ศุภคุณภิญโญ

แหล่งข้อมูล : กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข และราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย

 

 

สงวนลิขสิทธิ์ ตาม พ.ร.บ.ลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 โดย มหาวิทยาลัยขอนแก่น