นโยบายคุกกี้

เว็บไซต์มีการใช้งานคุกกี้ประเภทที่จำเป็น (Strictly necessary cookies) เพื่อให้เว็บ KhunLook ทำงานได้ถูกต้อง ทั้งนี้ท่านไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้ประเภทนี้ขณะที่ใช้งานเว็บ KhunLook โปรดกด "รับทราบ" เพื่อใช้งานแอปพลิเคชันต่อ

เข้าสู่ระบบ
เข้าสู่ระบบ | สมัครสมาชิก X

การตรวจคัดกรองลูกวัยแรกเกิด - 1 ปี

หมวด: ช่วงตรวจคัดกรอง เผยแพร่เมื่อ: 03 สิงหาคม 2560

 

แรกเกิด

นอกจากการตรวจร่างกายและประเมินสุขภาพของลูกแล้ว โดยทั่วไปจะมีการตรวจคัดกรองภาวะไทรอยด์ต่ำ และภาวะPKU ตามมาตรฐานของประเทศไทย และในที่ที่มีบุคลากรและเครื่องมืออาจจะมีการตรวจคัดกรองการได้ยิน 1 ครั้งระหว่างอายุ 0-6 เดือน


0-2 เดือน

หลังลูกอายุครบ 2 สัปดาห์ ควรสังเกตสีอุจจาระลูกด้วย หากอุจจาระมีสีขาวซีดหรือเหลืองอ่อนคล้ายสีในแถวบนควรพาลูกไปพบกุมารแพทย์โดยเร็ว และก่อนอายุ 2 เดือน

 


7-9 เดือน

เมื่ออายุ 9 เดือน นอกจากการสัมภาษณ์ ตรวจร่างกายและประเมินสุขภาพกายและใจของลูกแล้ว ตามกำหนดการการดูแลสุขภาพเด็กไทย แนะนำให้มีการตรวจคัดกรองพัฒนาการ เมื่ออายุ 9 เดือน ในที่ที่มีบุคลากรและเครื่องมือ แนะนำให้ตรวจคัดกรองภาวะโลหิตจาง 1 ครั้งเมื่ออายุ 9-12 เดือน และแนะนำให้พบทันตแพทย์หากมีฟันขึ้นแล้ว


10-12 เดือน

เมื่ออายุ 1 ปี นอกจากการสัมภาษณ์ ตรวจร่างกายและประเมินสุขภาพกายและใจ และพัฒนาการของลูกแล้ว ตามกำหนดการการดูแลสุขภาพเด็กไทย ในที่ที่มีบุคลากรและเครื่องมือแนะนำให้ตรวจคัดกรองภาวะโลหิตจาง 1 ครั้ง เมื่ออายุ 9-12 เดือน และแนะนำให้พบทันตแพทย์หากมีฟันขึ้นแล้ว


13-18 เดือน

เมื่ออายุ 18 เดือน นอกจากการสัมภาษณ์ ตรวจร่างกายและประเมินสุขภาพกายและใจของลูกแล้ว ตามกำหนดการการดูแลสุขภาพเด็กไทย ในที่ที่มีบุคลากรและเครื่องมือ แนะนำให้มีการตรวจคัดกรองพัฒนาการ เมื่ออายุ 18 เดือนด้วยค่ะ


หมายเหตุ : ท่านสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและปรึกษาแพทย์และบุคลากรทางสาธารณสุขได้

    


การคัดกรองตามวัยแรกเกิด-1ปี เรียบเรียงโดย : พญ.รสวันต์ อารีมิตร นพ.ชาญยุทธ์ ศุภคุณภิญโญ

แหล่งข้อมูล : กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข และราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย

 

 

สงวนลิขสิทธิ์ ตาม พ.ร.บ.ลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 โดย มหาวิทยาลัยขอนแก่น