การตรวจคัดกรองลูกวัยแรกเกิด - 1 ปี

หมวด: ช่วงตรวจคัดกรอง เผยแพร่เมื่อ: 03 สิงหาคม 2560

 

แรกเกิด

นอกจากการตรวจร่างกายและประเมินสุขภาพของลูกแล้ว โดยทั่วไปจะมีการตรวจคัดกรองภาวะไทรอยด์ต่ำ และภาวะPKU

อ่านเพิ่มเติม...

การตรวจคัดกรองลูกวัย 2 ปี -18 ปี

หมวด: ช่วงตรวจคัดกรอง เผยแพร่เมื่อ: 03 สิงหาคม 2560

 

2-6 ปี

เมื่ออายุ 2-4 ปี นอกจากการสัมภาษณ์ ตรวจร่างกายและประเมินสุขภาพกายและใจของลูกแล้ว ตามกำหนดการการดูแลสุขภาพ

อ่านเพิ่มเติม...

สงวนลิขสิทธิ์ ตาม พ.ร.บ.ลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 โดย มหาวิทยาลัยขอนแก่น