พัฒนาการของลูกวัย 1 เดือน

หมวด: พัฒนาการ เผยแพร่เมื่อ: 06 พฤษภาคม 2558


มาดูกันว่าลูกจะมีพัฒนาการในช่วงอายุ 1 เดือนอย่างไรบ้าง และเราจะช่วยสร้างเสริมพัฒนาการทั้ง 4 ด้านของลูกได้อย่างไร

การพัฒนาของกล้ามเนื้อมัดใหญ่

 • ยกคางจากที่นอนชั่วครู่ในท่านอนคว่ำ

อ่านเพิ่มเติม...

พัฒนาการของลูกวัย 2 เดือน

หมวด: พัฒนาการ เผยแพร่เมื่อ: 26 กุมภาพันธ์ 2558

มาดูกันว่าลูกจะมีพัฒนาการในช่วงอายุ 2 เดือน อย่างไรบ้าง และเราจะช่วยสร้างเสริมพัฒนาการทั้ง 4 ด้านของลูกได้อย่างไร 

การพัฒนาของกล้ามเนื้อมัดใหญ่

 • ชันคอ 45 องศาในท่านอนคว่ำ 

อ่านเพิ่มเติม...

พัฒนาการของลูกวัย 4 เดือน

หมวด: พัฒนาการ เผยแพร่เมื่อ: 26 กุมภาพันธ์ 2558


 มาดูกันว่าลูกจะมีพัฒนาการในช่วงอายุ 4 เดือน อย่างไรบ้าง และเราจะช่วยสร้างเสริมพัฒนาการทั้ง 4 ด้านของลูกได้อย่างไร

การพัฒนาของกล้ามเนื้อมัดใหญ่

 • ท่านอนคว่ำอกพ้นพื้น พยุงลำตัวด้วยแขนท่อนล่าง ท่านั่งชันคอได้ดี พลิกคว่ำหรือพลิกหงาย

อ่านเพิ่มเติม...

พัฒนาการของลูกวัย 6 เดือน

หมวด: พัฒนาการ เผยแพร่เมื่อ: 26 กุมภาพันธ์ 2558


มาดูกันว่าลูกจะมีพัฒนาการในช่วงอายุ 6 เดือน อย่างไรบ้าง และเราจะช่วยสร้างเสริมพัฒนาการทั้ง 4 ด้านของลูกได้อย่างไร 

การพัฒนาของกล้ามเนื้อมัดใหญ่

 • ดึงขึ้นนั่งศีรษะไม่ห้อย พลิกคว่ำและพลิกหงาย ท่านอนคว่ำยกอกและท้องส่วนบนพยุงลำตัวด้วยฝ่ามือ นั่งได้โดยใช้มือยันพื้น

อ่านเพิ่มเติม...

พัฒนาการของลูกวัย 7-8 เดือน

หมวด: พัฒนาการ เผยแพร่เมื่อ: 26 กุมภาพันธ์ 2558


 มาดูกันว่าลูกจะมีพัฒนาการในช่วงอายุ 7-8 เดือน อย่างไรบ้าง และเราจะช่วยสร้างเสริมพัฒนาการทั้ง 4 ด้านของลูกได้อย่างไร

การพัฒนาของกล้ามเนื้อมัดใหญ่

 • นั่งทรงตัวได้เองโดยไม่ต้องช่วยพยุง 

อ่านเพิ่มเติม...

พัฒนาการของลูกวัย9-10 เดือน

หมวด: พัฒนาการ เผยแพร่เมื่อ: 26 กุมภาพันธ์ 2558


มาดูกันว่าลูกจะมีพัฒนาการในช่วงอายุ 9-10 เดือน อย่างไรบ้าง และเราจะช่วยสร้างเสริมพัฒนาการทั้ง 4 ด้านของลูกได้อย่างไร

การพัฒนาของกล้ามเนื้อมัดใหญ่

 • ลุกนั่งจากท่านอน คลาน เหนี่ยวตัวขึ้นยัน เกาะยืน

อ่านเพิ่มเติม...

พัฒนาการของลูกวัย 11-12 เดือน

หมวด: พัฒนาการ เผยแพร่เมื่อ: 26 กุมภาพันธ์ 2558


มาดูกันว่าลูกจะมีพัฒนาการในช่วงอายุ 11-12 เดือน อย่างไรบ้าง และเราจะช่วยสร้างเสริมพัฒนาการทั้ง 4 ด้านของลูกได้อย่างไร

การพัฒนาของกล้ามเนื้อมัดใหญ่

 • ยืนได้เองชั่วครู่ หรือตั้งไข่ จูงเดิน

อ่านเพิ่มเติม...

พัฒนาการของลูกวัย 13-15 เดือน

หมวด: พัฒนาการ เผยแพร่เมื่อ: 26 กุมภาพันธ์ 2558


มาดูกันว่าลูกจะมีพัฒนาการในช่วงอายุ 13-15 เดือน อย่างไรบ้าง และเราจะช่วยสร้างเสริมพัฒนาการทั้ง 4 ด้านของลูกได้อย่างไร 

การพัฒนาของกล้ามเนื้อมัดใหญ่

 • เดินได้เอง

อ่านเพิ่มเติม...

พัฒนาการของลูกวัย 16-18 เดือน

หมวด: พัฒนาการ เผยแพร่เมื่อ: 26 กุมภาพันธ์ 2558


มาดูกันว่าลูกจะมีพัฒนาการในช่วงอายุ 16-18 เดือน อย่างไรบ้าง และเราจะช่วยสร้างเสริมพัฒนาการทั้ง 4 ด้านของลูกได้อย่างไร

การพัฒนาของกล้ามเนื้อมัดใหญ่

 • เกาะราวหรือจูงมือเด็กขึ้นบันได นั่งบนเก้าอี้เล็กได้มั่นคง

อ่านเพิ่มเติม...

พัฒนาการของลูกวัย 19-24 เดือน

หมวด: พัฒนาการ เผยแพร่เมื่อ: 26 กุมภาพันธ์ 2558


มาดูกันว่าลูกจะมีพัฒนาการในช่วงอายุ 19-24 เดือน อย่างไรบ้าง และเราจะช่วยสร้างเสริมพัฒนาการทั้ง 4 ด้านของลูกได้อย่างไร

การพัฒนาของกล้ามเนื้อมัดใหญ่

 • เตะบอล วิ่ง เดินขึ้นบันไดโดยก้าวเท้าตาม

อ่านเพิ่มเติม...

พัฒนาการของลูกวัย 25-30 เดือน

หมวด: พัฒนาการ เผยแพร่เมื่อ: 26 กุมภาพันธ์ 2558


มาดูกันว่าลูกจะมีพัฒนาการในช่วงอายุ 25-30 เดือน อย่างไรบ้าง และเราจะช่วยสร้างเสริมพัฒนาการทั้ง 4 ด้านของลูกได้อย่างไร 

การพัฒนาของกล้ามเนื้อมัดใหญ่

 • กระโดดสองเท้า เดินเขย่งเท้า

อ่านเพิ่มเติม...

พัฒนาการของลูกวัย 31-36 เดือน

หมวด: พัฒนาการ เผยแพร่เมื่อ: 26 กุมภาพันธ์ 2558


มาดูกันว่าลูกจะมีพัฒนาการในช่วงอายุ 31-36 เดือน อย่างไรบ้าง และเราจะช่วยสร้างเสริมพัฒนาการทั้ง 4 ด้านของลูกได้อย่างไร

การพัฒนาของกล้ามเนื้อมัดใหญ่

 • ยืนขาเดียว 2-3 วินาที ขี่จักรยาน 3 ล้อ ขึ้นบันไดเองสลับเท้า ลงบันไดโดยก้าวเท้าตาม

อ่านเพิ่มเติม...

พัฒนาการของลูกวัย 37-48 เดือน

หมวด: พัฒนาการ เผยแพร่เมื่อ: 26 กุมภาพันธ์ 2558


มาดูกันว่าลูกจะมีพัฒนาการในช่วงอายุ 37-48 เดือน อย่างไรบ้าง และเราจะช่วยสร้างเสริมพัฒนาการทั้ง 4 ด้านของลูกได้อย่างไร

การพัฒนาของกล้ามเนื้อมัดใหญ่

 • กระโดดขาเดียว ลงบันไดสลับเท้า

อ่านเพิ่มเติม...

พัฒนาการของลูกวัย 49-60 เดือน

หมวด: พัฒนาการ เผยแพร่เมื่อ: 26 กุมภาพันธ์ 2558


มาดูกันว่าลูกจะมีพัฒนาการในช่วงอายุ 49-60 เดือน อย่างไรบ้าง และเราจะช่วยสร้างเสริมพัฒนาการทั้ง 4 ด้านของลูกได้อย่างไร

การพัฒนาของกล้ามเนื้อมัดใหญ่

 • กระโดดสลับเท้า กระโดดขาเดียว กระโดดข้ามสิ่งกีดขวางเตี้ยๆ เดินต่อเท้าเป็นเส้นตรง (tandem gait)

อ่านเพิ่มเติม...

พัฒนาการของลูกวัย 61-72 เดือน

หมวด: พัฒนาการ เผยแพร่เมื่อ: 26 กุมภาพันธ์ 2558


มาดูกันว่าลูกจะมีพัฒนาการในช่วงอายุ 61-72 เดือน อย่างไรบ้าง และเราจะช่วยสร้างเสริมพัฒนาการทั้ง 4 ด้านของลูกได้อย่างไร  

การพัฒนาของกล้ามเนื้อมัดใหญ่

 • เดินบนส้นเท้า เดินต่อเท้าถอยหลัง รับลูกบอลโดยใช้สองมือ กระโดดไกล 120 เซนติเมตร

อ่านเพิ่มเติม...

สงวนลิขสิทธิ์ ตาม พ.ร.บ.ลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 โดย มหาวิทยาลัยขอนแก่น