นโยบายคุกกี้

เว็บไซต์มีการใช้งานคุกกี้ประเภทที่จำเป็น (Strictly necessary cookies) เพื่อให้เว็บ KhunLook ทำงานได้ถูกต้อง ทั้งนี้ท่านไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้ประเภทนี้ขณะที่ใช้งานเว็บ KhunLook โปรดกด "รับทราบ" เพื่อใช้งานแอปพลิเคชันต่อ

เข้าสู่ระบบ
เข้าสู่ระบบ | สมัครสมาชิก X

พัฒนาการตามช่วงวัย

เด็กปฐมวัย (DSPM) คือ กลุ่มเด็กปกติ

เด็กกลุ่มเสี่ยง (DAIM) คือ กลุ่มเด็กที่น้ำหนักแรกคลอดน้อยกว่า 2500 กรัมหรือมีภาวะขาดออกซิเจนขณะคลอด


เด็กปฐมวัย (DSPM) ช่วงอายุ :

 

สงวนลิขสิทธิ์ ตาม พ.ร.บ.ลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 โดย มหาวิทยาลัยขอนแก่น